TRAMPOLINING.cz


 
 
 
 
 

Proběhlé akce

2003

Únor

13.–16.2. | HOLIDAY WORLD, Výstaviště Holešovice, Praha 7 – Představení programovově vedeného trampoliningu návštěvníkům výstavy

20.–23.2. | TRAMPOLIN-CENTER BREDSTEN, Dánsko – Studijní pobyt v trampolínovém centru

26.2.–1.3. | SPORT PRAGUE, Výstaviště Letňany, Praha 9 – Ukázky trampoliningu za účasti Ing. M. Patrmana, čtrnáctinásobného mistra ČR ve skocích na trampolíně

 

Duben

9.–13.4. | DOVOLENÁ 2003, Výstaviště Černá Louka, Ostrava – Ukázky základů skoků na trampolíně a tramporelaxace s handicapovanými dětmi

24.–26.4. | MOTORISTICKÉ JARO, Výstaviště Letňany, Praha 9 – Ukázky akrobacie a skoků na trampolíně, ukázky trampoliningu pro volný čas

 

Květen

21.–25.5. | HOBBY 2003, Výstaviště České Budějovice – Prezentace programu TRAMPOLINING HANDICAPOVANÝCH JEDINCŮ – účastníky byli někteří klienti Dětského centra ARPIDA České Budějovice

 

Červen

1.6. | DEN DĚTÍ, ZŠ Praha 8, Dolní Chabry – Trampolína jako součást volnočasových a sportovních aktivit žáků školy, ukázky akrobacie na trampolíně v podání čtrnáctinásobného mistra ČR ve skocích na trampolíně Ing. Miroslava Patrmana, ukázky tramporelaxace a body stylingu

25.6. | TRAMPORELAXACE ve speciální škole v Poděbradech – Tramporelaxační cvičení žáků školy za přímé asistence vyučujících a některých rodičů

 

Červenec

7.–14.7. | LETNÍ TÁBOR DDM PODĚBRADY, hotel ZOJA Javorník, Krkonoše – Týdenní trampoliningový program zaměřený na výuku základů skoků na trampolíně včetně tramporelaxace dětí i dospělých. Z tohoto počinu byl pořízen videozáznam, ze kterého vznikl videopořad s názvem TRAMPOLÍNA PRO VOLNÝ ČAS a TRAMPOLÍNA V SYSTÉMU REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ A CHOVÁNÍ.

 

Září

11.–13.9. | SPORT PRAGUE 2003, Výstaviště Letňany, Praha 9 – Ukázky nácviku základů skoků na trampolíně v podání mladých skokanů, exhibiční vystoupení čtrnáctinásobného mistra ČR ve skocích na trampolíně Ing. Miroslava Patrmana

 

Říjen

15.10. | DYSKORUNKA 2003, ZŠ Korunovační, Praha 7 – Ukázky trampoliningu pro děti se specifickými výukovými potřebami. Trampolining v systému reedukace specifických poruch učení a chování.

30.10.–2.11. | JACHT SHOW, CARAVAN SHOW, Výstaviště Holešovice, Praha 7 – Ukázky tramporelaxace pro aktivní seniory

 

Listopad

13.–16.11. | CARAVANING BRNO 2003 – Ukázky sportovní činnosti na trampolíně v kontextu využívání volného času – caravaningu

 
 
 

© 2019 Bohumila Toupalová | Web © Ondřej Machulda | Webdesign © Adam Kudrna