TRAMPOLINING.cz


 
 
 
 
 

Proběhlé akce

2004

Leden

14.–18.1. | ŠPORT BRATISLAVA, Výstaviště Incheba, Bratislava – Ukázky trampoliningu pro žáky základních škol, škol v přírodě, speciálních škol, ústavů sociální péče.

Speciální škola Poděbrady – supervizní činnost práce s handicapovanými dětmi školy v programu podpořeném nadací Pomozte dětem.

 

Únor

25.–28.2. | SPORT PRAGUE, Výstaviště Letňany, Praha 9 – Ukázky tramporelaxace s handicapovanými dětmi. Ukázky tramporelaxačních technik pro dospělé. Ukázky školní výuky podporované trampoliningem.

 

Březen

Trampolining v systému reedukace specifických poruch učení a chování – individuální a skupinová tramporelaxace dětí se specifickými výukovými potřebami – ZŠ Na Korábě 2/350, Praha 8.

 

Duben

Interaktivní seminář v ÚSP Břežany u Znojma

16.4. | Dol u Blatné – seminář ředitelů Prahy 11 – interaktivní seminář na téma Trampolining – nová metoda rozvoje vnímání vlastní tělesnosti.

17.4. | Benešov – Fórum výchovy ke zdraví – informační akce v rámci tvůrčích dílen.

26.–30.4. | Speciální základní škola pro děti s poruchami chování na Zlíchově – týdenní program trampoliningu pro žáky I. stupně.

 

Květen

17.5., 24.5. | Supervize ve Speciální škole v Poděbradech

28.5. | Ústav sociální péče v Břežanech u Znojma – pokračování semináře

 

Červen

7.–11.6. | Speciální základní škola pro děti s poruchami chování na Zlíchově – týdenní program trampoliningu pro žáky II. stupně.

 

Červenec

Střelské Hoštice – setkání pedagogických i nepedagogických pracovníků – prezentace výukového programu trampoliningu pro děti se specifickými poruchami učení a chování, trampolining pro volný čas i jako forma prevence vzniku sociálně patologického chování.

 

Září

22.9. | Masarykova Univerzita Brno – výjezdní zasedání společnosti Dyslexie – představení projektu Trampolína v systému reedukace specifických poruch učení a chování v ZŠ Na Korábě v Praze 8.

 

Říjen

20.10. | Dyskorunka – Trampolining – seminář a tvůrčí dílna pro odbornou i laickou veřejnost.

 

Listopad–Prosinec

Trampolining v systému reedukace specifických poruch učení a chování – individuální a skupinová tramporelaxace dětí se specifickými výukovými potřebami – ZŠ Na Korábě 2/350, Praha 8.

 
 
 

© 2019 Bohumila Toupalová | Web © Ondřej Machulda | Webdesign © Adam Kudrna