TRAMPOLINING.cz


 
 
 
 
 

Proběhlé akce

2005

Leden

Trampolining v systému reedukace specifických poruch učení a chování – individuální a skupinová tramporelaxace dětí se specifickými výukovými potřebami – ZŠ Na Korábě 2/350, Praha 8.

 

Únor

Trampolining v systému reedukace specifických poruch učení a chování – individuální a skupinová tramporelaxace dětí se specifickými výukovými potřebami – ZŠ Na Korábě 2/350, Praha 8.

23.–26.2. | SPORT PRAGUE, Výstaviště Letňany, Praha 9 – Ukázky tramporelaxace s handicapovanými dětmi. Ukázky tramporelaxačních technik pro dospělé. Ukázky školní výuky podporované trampoliningem.

8.–10.2. | Schola Nova – informační kampaň

 

Březen

Trampolining v systému reedukace specifických poruch učení a chování – individuální a skupinová tramporelaxace dětí se specifickými výukovými potřebami – ZŠ Na Korábě 2/350, Praha 8.

 

Duben

7.–8.4. | Univerzita Olomouc – Pedagogická fakulta – katedra českého jazyka – přednáška o výuce českého jazyka podporované trampoliningem, motivační význam tělesně zakotveného prožívání.

9.–10.4. | Fórum výchovy ke zdraví – Přednáška na téma Trampolining jako forma pěstování zdravotně orientované zdatnosti a získávání pohybových kompetencí.

Trampolining dětí z MŠ Koráb

20.4. | Interaktivní seminář a přednáška na téma Trampolining ve výuce na základní škole.

 

Květen

6.5. | JŠÚ – Jedličkův ústav a školy – informační kampaň na téma Trampolining pro handicapované jedince.

Trampolining dětí z MŠ Koráb

8.5. | Ukázka práce žáků 4. ročníku speciální třídy ZŠ Na Korábě – hodina matematiky podporovaná trampoliningem.

 

Červen

21.–22.6. | Interaktivní seminář s přednáškou na téma Trampolining v psychiatrické léčbě, trampoterapeutické přístupy u pacientů s pervazivními vývojovými poruchami.

 

Září

13.9. | Masarykova Univerzita Brno – Pedagogická fakulta a společnost Dyslexie – výjezdní zasedání společnosti Dyslexie – informační kampaň, individuální konzultace.

23.–24.9. | Opařanské dny – Přednáška na téma Trampolining handicapovaných dětí a mládeže, zkušenosti s tramporehabilitací dětí s Aspergerovým syndromem, autismem a pervazivními vývojovými poruchami.

 

Říjen

Trampolining v systému reedukace specifických poruch učení a chování – individuální a skupinová tramporelaxace dětí se specifickými výukovými potřebami – ZŠ Na Korábě 2/350, Praha 8.

 

Listopad

2.11. | III. konference o násilí na dětech – informační kampaň o možnostech trampoliningu v posilování sociální zdatnosti, pěstování vůle, ale také možnostech v psychosociální oblasti.

14.–15.11. | Centrum úrazové prevence UK, 2. lékařská fakulta – informační kampaň o významu pěstování zdravotně orientované zdatnosti a pohybových kompetencí dětí formou trampoliningu jako nástroje prevence dětských úrazů.

29.–30.11. | Individuální interaktivní kurz: Trampolining – možnosti využití pohybové terapie /trampoterapie, tramporehabilitace/ v práci rehabilitačního specialisty.

 

Prosinec

12.12. | Pedagogická fakulta UK, Praha – informační kampaň o možnostech využití trampoliningu v péči o handicapované jedince v rámci výuky českého jazyka a matematiky ve speciální třídě základní školy.

 
 

© 2019 Bohumila Toupalová | Web © Ondřej Machulda | Webdesign © Adam Kudrna