TRAMPOLINING.cz


 
 
 
 
 

Články

Moderní vyučování, odborný časopis, č. 6/2011, str. 28 - 29

Když se učení nedaří aneb Indikace a kontraindikace metod výuky českého jazyka u žáků v počátečních ročnících základního vzdělávání, zejména u těch, kteří mají obtíže dyslektického charakteru.

Moderní vyučování, odborný časopis
č. 6/2011, str. 28 - 29
Příspěvek je věnován upozornění na některé aspekty, které jsou kontraindikací pro použití některých metod, jako je např. doplňování neúplných slov, vyhledávání slov psaných různým druhem písma, čtení slov z různých směrů, apod.

 
Sborník prací z mezinárodní konference - Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc 2006

Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole

Sborník prací z mezinárodní konference
Trampolining – nová metoda rozvoje vnímání vlastní tělesnosti, str. 173 – příspěvek přednesen na konferenci k metodám výuce českého na základním škole
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc 2006

 
Komenský 3/2005

Trampolining – nová metoda rozvoje vnímání vlastní tělesnosti

Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy
č. 3/2005, str. 39–41
PedF MU Brno

 
Učitelské noviny 27/2004

Místo jedniček skoky na trampolíně

Učitelské noviny
č. 27/2004, str. 18

 
Moderní vyučování 6/2004

Trampolining – nová metoda rozvoje vnímání vlastní tělesnosti

Moderní vyučování
č. 6/2004

 
Děti a my 5/2004

Trampolína rozvíjí vnímání vlastní tělesnosti

Děti a my
č. 5/2004
ročník XXXIV, Portál, s.r.o

 
TVSM 4/2005

Rozhovor s paní Mgr. B. Toupalovou o trampolínách a matematice

Tělesná výchova a sport mládeže
č. 4/2005, str. 33–35
ročník 71, FTVS

 
TVSM 4/2004

Skoky na trampolíně pomáhají při reedukaci specifických poruch učení a chování

Tělesná výchova a sport mládeže
č. 4/2004, str. 27–32
ročník 70, FTVS

 
TVSM 6/2003

Trampolining – netradiční forma pohybové aktivity pro všechny

Tělesná výchova a sport mládeže
č. 6/2003, str. 39–40
ročník 69, FTVS

 
 
 

© 2019 Bohumila Toupalová | Web © Ondřej Machulda | Webdesign © Adam Kudrna