TRAMPOLINING.cz


 
 
 
 
 

Mgr. Bohumila Toupalová

Kontakt

Bohumila Toupalová

E-Mail: bohumila.toupalova@seznam.cz
Telefon: 777 264 868
Adresa (pro zasílání přihlášek): Mgr. Bohumila Toupalová, Chaloupky 95, 250 67, Větrušice

O mně

Jsem absolventkou pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor speciální pedagogika) a dlouholetou učitelkou ve speciálním, základním a středním školství.

Na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jsem působila jako vysokoškolská učitelka. Dlouhodobě se zabývám problematikou dětí se specifickými poruchami učení a chování, jakož i dětmi a mládeží s pervazivními vývojovými poruchami.

Jsem autorkou metody výuky podporované trampoliningem. Publikační činnost a lektorskou činnost najdete na stránkách Proběhlé akce a Články.

 
 

© 2019 Bohumila Toupalová | Web © Ondřej Machulda | Webdesign © Adam Kudrna