TRAMPOLINING.cz


 
 
 
 
 

Semináře s akreditací MŠMT

1. Indikace a kontraindikace metod výuky českého jazyka u žáků v počátečních ročnících základního vzdělávání, zejména u těch, kteří mají obtíže dyslektického charakteru

DOCPopis a obsah semináře

Termíny:

Cena: 800 Kč / osoba

Osvědčení: Po absolvování semináře obdrží účastníci Osvědčení s číslem jednacím.

Přihlášení

V případě zájmu vyplňte přihlášku a odešlete na e-mail bohumila.toupalova@seznam.cz.

Přihlášku pro jednotlivce naleznete výše u daného kurzu.
Pro skupiny je k dispozici XLShromadná přihláška.

Seminář je také možné uspořádat pro celý pedagogický tým přímo v objektu objednatele.
V případě uspořádání semináře pro pedagogický kolektiv (max. 15 osob – je možné spojit více škol) v objektu objednavatele je cena 5 000 Kč + cestovné podle vzdálenosti a event. dalších specifických požadavků objednavatele.

Dokumenty k akreditaci

JPEGAkreditace programu JPEGAkreditace k provádění vzdělávacích programů

Přečtěte si také reference k semináři nebo se podívejte na fotky z minulých seminářů!

2. Efektivní metody a speciálně pedagogická intervence ve výuce žáků se SPU
(žáci s dyslexií a vývojovou dysfázií) v hodinách ČJ na 1. st. ZŠ

Seminář je určen absolventům semináře o metodách výuky ČJ na 1. st. ZŠ.

DOCPopis a obsah semináře

Termíny:

Cena: 800 Kč / osoba

Osvědčení: Po absolvování semináře obdrží účastníci Osvědčení s číslem jednacím.

Přihlášení

V případě zájmu vyplňte přihlášku a odešlete na e-mail bohumila.toupalova@seznam.cz.

Přihlášku pro jednotlivce naleznete výše u daného kurzu.
Pro skupiny je k dispozici XLShromadná přihláška.

Seminář je také možné uspořádat pro celý pedagogický tým přímo v objektu objednatele.
V případě uspořádání semináře pro pedagogický kolektiv (max. 15 osob – je možné spojit více škol) v objektu objednavatele je cena 5 000 Kč + cestovné podle vzdálenosti a event. dalších specifických požadavků objednavatele.

Dokumenty k akreditaci

JPEGAkreditace programu JPEGAkreditace k provádění vzdělávacích programů

Přečtěte si také reference k semináři nebo se podívejte na fotky z minulých seminářů!

 
 

© 2018 Bohumila Toupalová | Web © Ondřej Machulda | Webdesign © Adam Kudrna