TRAMPOLINING.cz


 
 
 
 
 

Semináře s akreditací MŠMT

1. Indikace a kontraindikace metod výuky českého jazyka u žáků v počátečních ročnících základního vzdělávání, zejména u těch, kteří mají obtíže dyslektického charakteru

DOCPopis a obsah semináře

Termíny:

  • 18. 2. 2019 - seminář obsazen!
  • 18. 3. 2019 - seminář obsazen!
  • 1. 4. 2019, 10:00-13:30 (prezence od 9:30)
  • 15. 4. 2019, 10:00-13:30 (prezence od 9:30)

Cena: 1 000 Kč / osoba

Osvědčení: Po absolvování semináře obdrží účastníci Osvědčení s číslem jednacím.

Přihlášení

V případě zájmu vyplňte přihlášku a odešlete na e-mail bohumila.toupalova@seznam.cz.

Přihlášku pro jednotlivce naleznete výše u daného kurzu.

Pro přihlášení platí docplatební a stornovací podmínky.

Dokumenty k akreditaci

JPEGAkreditace programu JPEGAkreditace k provádění vzdělávacích programů

Přečtěte si také reference k semináři nebo se podívejte na fotky z minulých seminářů!

2. Efektivní metody a speciálně pedagogická intervence ve výuce žáků se SPU
(žáci s dyslexií a vývojovou dysfázií) v hodinách ČJ na 1. st. ZŠ

Seminář je určen absolventům semináře o metodách výuky ČJ na 1. st. ZŠ.

DOCPopis a obsah semináře

Termíny:

  • 4. 2. 2019 - seminář obsazen!
  • 8. 4. 2019
Cena: 1 000 Kč / osoba

Osvědčení: Po absolvování semináře obdrží účastníci Osvědčení s číslem jednacím.

Přihlášení

V případě zájmu vyplňte přihlášku a odešlete na e-mail bohumila.toupalova@seznam.cz.

Přihlášku pro jednotlivce naleznete výše u daného kurzu.

Pro přihlášení platí docplatební a stornovací podmínky.

Dokumenty k akreditaci

JPEGAkreditace programu JPEGAkreditace k provádění vzdělávacích programů

Přečtěte si také reference k semináři nebo se podívejte na fotky z minulých seminářů!

 
 

© 2019 Bohumila Toupalová | Web © Ondřej Machulda | Webdesign © Adam Kudrna