TRAMPOLINING.cz


 
 
 
 
 

Trampolining

Trampolining je moderní netradiční cvičení na trampolíně s úzkou vazbou na psychiku.

Proces transformace současného školství předpokládá řadu dílčích změn nejen v obsahu vzdělávání, ale též ve formách, metodách a přístupech ve výuce. V návaznosti na cíle a obsah reedukace specifických poruch učení a chování (SPUCH) je třeba uvažovat v nových souvislostech. Do škol je třeba vnést nové moderní metody podporující radost, nápaditost, kreativitu, a v neposlední řadě i činnosti významně podporující zdraví. Přirozený kontakt mezi učitelem a žákem je základem progresivního a efektivního rozvoje osobnosti dítěte nejen v procesu výuky. Takový přirozený kontakt nabízejí činnosti spojené s trampoliningem.

Trampolining je moderní přístup v pojetí vnímání vlastní tělesnosti s úzkou vazbou na psychiku. Jde o získávání takových pohybových dovedností, schopností a kompetencí pomocí trampolíny, které jsou využitelné ve všech oblastech života jedince. Oblast reedukace SPUCH je jednou z nich. Jde zejména o rozvoj nervosvalové koordinace, senzomotorických dovedností, prostorové orientace, rytmizace, sociálního vnímání a prožívání. Pohupující se plachta trampolíny má navíc významně stimulující antistresový účinek.

U dětí se SPUCH je proto trampolining víc než opodstatněný. Trampolining není samonosnou reedukační metodou, může však významně obohatit současný rejstřík výukových a učebních strategií.

 
 

© 2019 Bohumila Toupalová | Web © Ondřej Machulda | Webdesign © Adam Kudrna