TRAMPOLINING.cz


 
 
 
 
 

Tramporelaxace

Motto:

Práce s tělem je založena na předpokladu, že čím více dovede člověk uvolnit svou tělesnou energii, tím více je „živ“ – v pohybech, citech i myšlení.

(Kratochvíl S., Základy psychoterapie, Portál, 1997)

V důsledku postupující civilizace ubývá přirozeného pohybu. Omezení svalové práce je příčinou únavy, některých emočních, mentálních i sociálních potíží. Omezení přirozeného pohybu, a tím i dýchání, je příčinou úzkosti a stresu.

Při cvičení na trampolíně dochází ke zlepšování kardiovaskulární činnosti a výrazné oxygenaci mozku. Relaxací na trampolíně se odstraňuje napětí a křečovitost, navozuje se pocit slastného prožitku.

Podpůrně stimulační efekt pohupující se plachty trampolíny má velký antistresový účinek (trankvilizační efekt).

Tramporelaxace je vhodná i pro handicapované jedince s přihlédnutím k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu, typu postižení a po stanovení odpovídající speciálně pedagogické diagnózy a strategie tramporelaxace.

Trampoterapie je velmi efektivní zejména u dětí s DMO, s autistickým spektrem i Downovým syndromem. Rozvoj pohybových dovedností se zaměřením na posilování posturálního svalstva je patrný zejména v získávání přirozených pohybových vzorců reflexní lokomoce – reflexní plazení, lezení, otáčení… Nejrůznější druhy fyzikální terapie jako jsou např. klasické masáže, reflexní nebo speciální pohybová terapie lze s úspěchem praktikovat právě na kruhové trampolíně.

Trampoterapie je programově vedené speciální cvičení, které přináší nový rozměr v kvalitě života jedince.

 
 

© 2019 Bohumila Toupalová | Web © Ondřej Machulda | Webdesign © Adam Kudrna